Pozew o rozwód. Nie musisz być zamożny żeby mieć pełnomocnika

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód jednakże nie jest to odpowiednie. Specyfika pozwu polega w tym, że mamy do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się to powód i pozostała strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy pamiętać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku wówczas gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja przy której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony są rodzicami. Zakładając jednak, że nie istnieje tej przesłanki to rozwód jak w najwyższym stopniu może zostać orzeczony poprzez sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się być do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego stanowiska zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Najczęściej jest to postulat rozwiązania małżeństwa z orzekaniem o winie bądź tego myslalem o tym wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze związek małżeński zostało zawarte. Piszemy które jest nasze stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych w naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy pozbawiające sił i energii uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *